Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum09-09-2009
Aflevering7/8
RubriekVakpublicaties
Titel50 jaar Vereniging voor Agrarisch Recht. Voordracht tijdens de jubileumvergadering in het Vredespaleis te 's-Gravenhage op 9 april 2009
CiteertitelAgr.r 2009, p. 313
SamenvattingHet begon allemaal met een mededeling in het tijdschrift De Pacht, in december 1958 (zie afbeelding hierboven). Een groep van 19 personen had het initiatief genomen tot het oprichten van een vereniging voor agrarisch recht. Het streven was er op gericht de vereniging 'niet te beperken tot juristen, maar haar te maken tot een verband van al degenen, die in de praktijk met het agrarisch recht in aanraking komen'. In verband hiermee was de mededeling gericht tot 'leden van pacht- en grondkamers, advocaten, notarissen, kandidaat-notarissen, consulenten en andere ambtenaren bij Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, bestuurders en medewerkers van publiekrechtelijke landbouworganisaties en boerenleenbanken, rechtskundig adviseurs en rentmeester', en ieder ander die interesse had. Belangstellenden werden uitgenodigd om zich te melden bij J.M. Polak te Wageningen.
Auteur(s)G.M.F. Snijders
Pagina313-315
Artikel aanvragenVia Praktizijn