Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum09-09-2009
Aflevering7/8
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 07-10-2008, 104.004.196 (met noot)
CiteertitelAgr.r 2009, p. 337
SamenvattingPacht. Eigendomsovergang. Varkensrechten. Samenhang.

(Kutschruiter / Rattlestok).
Samenvatting (Bron)Volgens art. 34 Pachtwet (oud) volgde bij eigendomsovergang van het gepachte op een derde deze de verpachter in alle rechten en verplichtingen op, met uitzondering van die rechten en verplichtingen die vr die eigendomsovergang opeisbaar waren geworden. In overeenstemming met de regeling in geval van huur en in overeenstemming met het huidige art. 7:361 Burgerlijk Wetboek moet de bepaling van art. 34 in die zin worden verstaan, dat de bedoelde rechtsopvolging alleen plaatsvindt voor zover er een onmiddelijk verband bestaat met de kernverplichtingen van verpachter en pachter, namelijk het verschaffen van het gebruik en het betalen van de pachtrpijs. De verplichting van pachter om bij gelegenheid van het einde van de pacht de varkensrechten kosteloos "terug te doen komen op naam van verpachter" en het daartegenoverstaande recht van de toenmalige verpachter staan niet in onmiddelijk verband met het verschaffen van het gebruik van het gepachte. Hof vult leemte in pachtovereenkomst op grond van eisen van redelijk en billijkheid.
AnnotatorG.M.F. Snijders
Pagina337-343
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:GHARN:2008:BG3869