Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Datum24-09-2009
Aflevering7
RubriekVerslag
TitelVerslag jaarvergadering Vereniging voor Burgerlijk Recht d.d. 30 oktober 2007: privaatrechtelijke aspecten van het mededingingsrecht
CiteertitelNTBR 2009, 34, p. 262
SamenvattingOp 30 oktober 2007 wijdde de Vereniging voor Burgerlijk Recht haar vergadering voor de tweede maal aan de privaatrechtelijke aspecten van het mededingingsrecht. Bij vorige gelegenheid (op 6 december 2002) stonden wij aan de vooravond van de vaststelling van Verordening 1/2003 (PbEG 2003, L1/1). Van de desbetreffende themamiddag en de interessante inleidingen van prof.mr. M.R. Mok en mr. P.V.F. Bos werd verslag gelegd in NTBR 2003/6. Bij deze gelegenheid lag de datum van inwerkingtreding van die Verordening (op 1 mei 2004) al weer drie en een half jaar achter ons, een mooie gelegenheid om de balans op te maken.
Auteur(s)L.F. Wiggers-Rust
Pagina262-270
LinkVolledige tekst preadviezen (verenigingburgerlijkrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn