Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum26-09-2009
Aflevering7323
TitelRaad van State, 13-05-2009, 200801516/1 (met noot)
CiteertitelGst. 2009, 95
SamenvattingVerplichting tot opstellen van een beheerplan laat vereiste toetsing bestemmingsplan aan art. 19j NB-wet 1998 (oud) onverlet. (Fryslân)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 februari 2008, kenmerk 00732789, heeft het college van gedeputeerde staten van Fryslân (hierna: het college) zowel ingevolge artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) als ingevolge artikel 19j van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) beslist over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Heerenveen (hierna: de raad) bij besluit van 25 juni 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied 2007".
AnnotatorS.D.P. Kole
Pagina438-445
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI3702