Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum30-09-2009
Aflevering9
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 03-06-2008, 104.003.746 (met noot)
CiteertitelAgr.r 2009, p. 398
SamenvattingPacht. Einde pacht. Meerwaardeclausule. Dwaling. Verjaring. Rechtsverwerking.

(Geertsema / Vafi).
Samenvatting (Bron)BW art. 3:52, 6:228, 7:384; Pachtwet (oud) art. 56i dwaling Overeenkomst waarbij pachter het gepachte koopt en de pacht wordt beŽindigd met van wettelijk regime afwijkende meerwaardeclausule. Ten tijde van de koop bestond reeds principeakkoord tussen pachter en gemeente. Na pachtbeŽindiging wordt het voormalige gepachte aan de gemeente overgedragen. Verpachter vordert onder meer vernietiging van de meerwaardeclausule wegens dwaling, op de grond dat pachter zijn mededelingsplicht zou hebben geschonden door ter gelegenheid van de onderhandelingen over de koopovereenkomst en de meerwaardeclausule van het principeakkoord geen melding te maken. Geen verjaring of rechtsverwerking. Causaal verband. Bewijsopdracht met betrekking tot de feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de vraag of op de pachter naar de in het verkeer geldende opvattingen een mededelingsplicht rustte.
AnnotatorG.M.F. Snijders
Pagina398-403
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:GHARN:2008:BE0110