Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen

UitgeverReed Business Information
TijdschriftTender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen
Datum10-10-2009
Aflevering6
RubriekDe zaak
TitelUitsluitingsgronden uitputtend geregeld of toch niet?
SamenvattingIn het arrest Assitur van 19 mei jl. heeft het Hof van Justitie zich, net als in het arrest Michaniki van 16 december 2008, uitgelaten over de vraag in hoeverre de in de aanbestedingsrichtlijn opgenomen uitsluitingsgronden limitatief zijn. Mag een lidstaat buiten de in de aanbestedingsrichtlijn genoemde uitsluitingsgronden geen enkele andere uitsluitingsgrond in zijn nationale regelgeving opnemen of zijn er omstandigheden die dat wel mogelijk maken? En wat zijn de beperkingen? Kort gezegd: wat mag wel en wat mag niet?
Auteur(s)P.F.C. Heemskerk , J. Tamminga
Pagina6-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn