Bedrijfsjuridische Berichten

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftBedrijfsjuridische Berichten
Datum21-10-2009
Aflevering21
RubriekAansprakelijkheidsrecht
TitelHoge Raad, 10-04-2009, 07/10857 (met noot)
CiteertitelBb 2009, 53
SamenvattingSchuttersduin, vertragingsschade en formele rechtskracht.
Burgemeester en wethouders van Barneveld hebben bij besluit van eind 2001 aan vakantiepark 'De Berkenhorst' een bouwvergunning voor twintig recreatiewoningen verleend. Omdat bij de voor de bouwvergunning benodigde vrijstelling ex art. 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud) de verkeerde procedure was gevolgd, heeft de bestuursrechter de bouwvergunning begin 2002 geschorst.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad; formele rechtskracht. Aansprakelijkheid van een gemeente voor de door projectontwikkelaar geleden vertragingsschade na intrekking van een vrijstellingsbesluit en bouwvergunning die in strijd met de wet waren verleend; uitwerking van HR 29 april 1994, nr. 15312, NJ 1997, 396; beroep op formele rechtskracht niet tegen aanvrager van bouwvergunning.
AnnotatorJ.J. Hoekstra
Pagina243-250
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BH2598