Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum20-10-2009
Aflevering8
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 15-07-2009, 200806522/1/H2 (met noot)
CiteertitelM en R 2009/8, nr. 84
SamenvattingVoor zover X e.a. betogen dat de Keur niet berust op een wettelijke grondslag nu deze ten onrechte is gebaseerd op de nog niet in werking getreden Waterwet, faalt dit betoog evenzeer, reeds omdat de bevoegdheid van het algemeen bestuur tot vaststelling van de Keur al in de Waterschapswet is neergelegd. Artikel 56 lid 1 van de Waterschapswet bepaalt dat het waterschapsbestuur bevoegd is tot regeling en bestuur ter behartiging van de taken die het waterschap in het reglement zijn opgedragen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 maart 2007 heeft het algemeen bestuur van het waterschap Aa en Maas (hierna: het algemeen bestuur) de Keur op de waterberging waterschap Aa en Maas 2007 (hierna: de Keur) vastgesteld.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse
Pagina545-548
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ2651