Jurisprudentie Milieurecht

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie Milieurecht
Datum23-10-2009
Aflevering9
RubriekEuropa
TitelHof van Justitie EG, 23-04-2009, C-362/06 P (met noot)
Citeertitel«JM» 2009/108
SamenvattingBeroepsmogelijkheden particulieren bij het Europese Hof van Justitie.

Ontvankelijkheidsvoorwaarden. Rechtstreeks geraakt. Rechtsbescherming. Landeigenaren. Aanwijzing speciale beschermingszones. Beroep. Habitatrichtlijngebieden. Begrenzing.

(Markku Sahlsedt / Commissie van de Europese Gemeenschappen).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 23 april 2009. # Markku Sahlstedt e.a. tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. # Hogere voorziening - Bescherming van natuurlijke habitats - Bij beschikking van Commissie vastgestelde lijst van gebieden van communautair belang voor boreale biogeografische regio - Ontvankelijkheid van door natuurlijke of rechtspersonen ingesteld beroep tot nietigverklaring van deze beschikking. # Zaak C-362/06 P.
Annotator Douma , Vloemans
Pagina790-796
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2009:243