Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum31-10-2009
Aflevering7325
TitelRechtbank Utrecht, 17-07-2009, SBR 09/1787 (met noot)
CiteertitelGst. 2009, 107
SamenvattingOvergangsrecht Wro. Tijdstip verzoek vrijstelling en tijdstip aanvraag bouwvergunning. (Doesburg).
Samenvatting (Bron)Het verzoek richt zich tegen de door B&W verleende bouwvergunning en vrijstelling ex artikel 19, lid 2, WRO voor het bouwplan Beinum-West 1e fase. Het betreft de realisatie van 105 woningen en bijbehorende voorzieningen in de nu nog open ruimte tussen de westkant van Doesburg (de wijk Beinum) en de IJssel. Reden waarom het verzoek om schorsing wordt toegewezen is het feit dat in het plangebied de steenuil leeft, een beschermde vogelsoort ingevolge de Flora- en faunawet en de Vogelrichtlijn. De ontheffing die voor dit bouwplan is verstrekt door de Minister van LNV van het verbod van artikel 11 van de Flora- en faunawet, is verstrekt ter bescherming van een belang (ruimelijke inrichting en ontwikkeling) dat niet onder het bereik van de Vogelrichtlijn valt. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft daarom geoordeeld dat dit niet een belang is waarop een ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet kan worden gegrond. Dat oordeel volgt de voorzieningenrechter. Voor het bouwplan bestaat een belemmeringop grond van de Flora- en faunawet en daarom heeft verweerder naar voorlopig oordeel geen vrijstelling kunnen verlenen.
AnnotatorP.P.A. Bodden , T.E.P.A. Lam
Pagina502-507
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RBARN:2009:BJ2935