Tijdschrift voor Ambtenarenrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftTijdschrift voor Ambtenarenrecht
Datum31-10-2009
Aflevering10
RubriekAnnotatie
TitelEen slechte gewoonte. Annotatie bij CRvB 28 mei 2009, LJN: BI7032, en CRvB 19 februari 2009, TAR 2009, 105
CiteertitelTAR 2009,
SamenvattingDe ontslaggronden 'onbekwaamheid of ongeschiktheid anders dan' en strafontslag overlappen elkaar tot op zekere hoogte. Zij dekken elkaar natuurlijk niet volledig. Er zijn tal van voorbeelden denkbaar van gedrag waaruit blijkt van onbekwaamheid of ongeschiktheid die beslist niet als plichtsverzuim aan te merken zijn. De ambtenaar die braaf zijn best doet, maar zijn functie niet aankan is onbekwaam, maar van plichtsverzuim is geen sprake. Omgekeerd zal niet ieder plichtsverzuim, en zelfs niet ieder ernstig plichtsverzuim, blijk geven van ongeschiktheid van de ambtenaar voor zijn functie.
Auteur(s)P.J. Schaap
Pagina511-514
Artikel aanvragenVia Praktizijn