Delikt en Delinkwent

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftDelikt en Delinkwent
Datum10-11-2009
Aflevering8
RubriekPolitie
TitelPolitie
CiteertitelDD 2009, 64
SamenvattingDe financiële en economische crisis heeft ook consequenties voor de financiële positie van de politie in de komende jaren (Politie, Kamerstukken II, 29628, nr. 137). De Nederlandse politie krijgt te maken met een structurele financiële problematiek van 148 miljoen euro per jaar vanaf 2010, oplopend naar 206 miljoen euro in 2014. De problematiek wordt voor het grootste deel veroorzaakt door stijgende kosten van arbeidsvoorwaarden en pensioenen (130 miljoen), waar anders dan in voorgaande jaren geen volledige compensatie tegenover staat. Uitgangspunt voor het kabinet is dat de operationele sterkte van de Nederlandse politie minimaal gehandhaafd blijft op het huidige niveau en waar mogelijk nog zal worden vergroot. Ook de afspraak over de 500 wijkagenten blijft daarbij overeind.
Auteur(s)T. Blom
Pagina874-876
Artikel aanvragenVia Praktizijn