Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum21-11-2009
Aflevering7327
TitelRechtbank Breda, 16-10-2009, 09/3990 (met noot)
CiteertitelGst. 2009, 116
SamenvattingIntrekking exploitatievergunning coffeeshop onder verlening nieuwe vergunning op grond van APV. Nieuw cannabisbeleid niet kennelijk onredelijk. Weigering te gedogen appelabel besluit. Vovo afgewezen. (Roosendaal)
Samenvatting (Bron)Intrekking horeca-exploitatievergunning coffeeshops te Roosendaal onder verlening nieuwe vergunning o.g.v. APV. Nieuw cannabisbeleid (nulbeleid) gemeente Roosendaal niet kennelijk onredelijk. Verzoek voorlopige voorziening afgewezen. Intrekking horeca-exploitatievergunning onder verlening nieuwe vergunning is een appellabel besluit. De nieuwe horeca-exploitatievergunning moet (mede) worden aangemerkt als een weigering te gedogen. Volgens vaste jurisprudentie kan een weigering te gedogen behoudens bijzondere omstandigheden niet worden aangemerkt als een besluit in de zin van de Awb. Van dergelijke bijzondere omstandigheden is in dit geval sprake. Het risico op langdurige sluiting brengt met zich dat van verzoekers in redelijkheid niet kan worden verlangd dat zij een handhavingsbesluit uitlokken. Nulbeleid in Nota Cannabisbeleid 2009 niet kennelijk onredelijk. Overgangstermijn 6 maanden niet onredelijk kort. Geen sprake van bijzondere omstandigheden op grond waarvan verweerder van zijn beleid had moeten afwijken
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina556-559
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2009:BK0459