Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum21-11-2009
Aflevering7327
TitelRaad van State, 09-09-2009, 200803225/1/R2 (met noot)
CiteertitelGst. 2009, 121
SamenvattingNaleving van de vergunningvoorschriften mogelijk: significante effecten uitgesloten?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 september 2006 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) vergunning ingevolge artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend aan de Co÷peratieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij u.a. (hierna: de CPO), voor het vissen op kokkels in het Natura 2000-gebied Oosterschelde.
AnnotatorS.D.P. Kole
Pagina569-573
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ7216