TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

UitgeverNederlandse Vereniging voor Rechtspraak
TijdschriftTREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum08-12-2009
Aflevering10
RubriekScherzo
Titel"Aansien doet ghedencken"
CiteertitelTrema, nr. 10, 2009, p. 443
SamenvattingZe lustten er wel pap van, die rio's in Odessa aan wie ik beroepsethiek doceerde. Elke dag was er een frisse groep aan wie er steevast enkele ijverige leerlingen na afloop nog kwamen vragen wie ik nu precies was op de titelplaat van Thronus iustitiae die ik ze had laten zien; ijverig maakten ze aantekeningen om thuis de verhalen over klassieke helden en bijbelse mislukkingen te kunnen navertellen. Ik voelde me net een ouderwetse schoolmeester die de belofte van een verteluurtje nakwam, omdat zijn leerlingen zo braaf de hele dag naar betogen over regel- versus deugdethiek hadden zitten luisteren en zich internationale gedragscodes hadden laten uitleggen.
Auteur(s)G. Vrieze
Pagina443-444
Artikel aanvragenVia Praktizijn