Jurisprudentie Bestuursrecht

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie Bestuursrecht
Datum16-12-2004
Aflevering16
TitelHof van Justitie EG, 07-09-2004, C-127/02 (met noot)
CiteertitelJB, 2004/384
SamenvattingBeslissing op prejudiciŽle vraag. Voorzorgbeginsel. Onderzoeksplicht. Rechtstreekse werking. Beoordelingsmarge.

Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee,
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels,
tegen,
Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
in aanwezigheid van: CoŲperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij UA.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 7 september 2004. # Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee en Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels tegen Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Raad van State - Nederland. # Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van natuurlijke habitats en wilde flora en fauna - Begrippen 'plan' of 'project' - Beoordeling van gevolgen van bepaalde plannen of projecten voor beschermd gebied. # Zaak C-127/02.
Annotator von Bahr , M.G.W.M. Peeters , Puissochet , Timmermans
Pagina1652-1665
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2004:482