Jurisprudentie Bestuursrecht

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie Bestuursrecht
Datum16-12-2004
Aflevering16
TitelRaad van State, 14-09-2004, 200407395/1 (met noot)
CiteertitelJB, 2004/395
SamenvattingVergunning voor vissen van kokkels. Schorsende werking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juli 2004, kenmerk DRZ/04/2823/ME/SM, heeft verweerder aan verzoekster ten behoeve van de bij haar aangesloten visserijbedrijven een vergunning onder voorwaarden als bedoeld in artikel 12 van de Natuurbeschermingswet verleend voor het mechanisch vissen van kokkels in het staatsnatuurmonument De Waddenzee.
Annotator Dolman , M.G.W.M. Peeters
Pagina1710-1713
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR2507