Jurisprudentie Bestuursrecht

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie Bestuursrecht
Datum16-12-2004
Aflevering16
TitelRaad van State, 13-10-2004, 200405766/2 (met noot)
CiteertitelJB, 2004/396
SamenvattingRevisievergunning. Beginsel van de gemeenschapstrouw. Co÷rdinatieregeling Wm-Ww.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juni 2004, kenmerk 2003/12302, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan verzoekster sub 1 een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor inrichting voor de op- en overslag en de bewerking van afvalstoffen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 1 juli 2004 ter inzage gelegd.
Annotator Drupsteen , M.G.W.M. Peeters
Pagina1713-1716
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR4272