Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum13-01-2010
Aflevering1
RubriekArtikelen
TitelHet projectuitvoeringsbesluit
CiteertitelTBR 2010/2, p. 9-16
SamenvattingIn deze bijdrage staat afdeling 6 van hoofdstuk 2 van de Crisis en -herstelwet (hierna: ‘Chw’) centraal. De afdeling is getiteld ‘Versnelde uitvoering van bouwprojecten’. De essentie van deze afdeling is dat ten behoeve van bepaalde woningbouwprojecten en andere projecten van maatschappelijke betekenis een zogenaamd projectuitvoeringsbesluit kan worden genomen dat strekt ter vervanging van de vergunningen, ontheffingen en andere besluiten die normaal gesproken voor zo’n project zijn vereist. Het projectuitvoeringsbesluit is een tijdelijke voorziening om de bouwsector te stimuleren. Afdeling 7 van hoofdstuk 2 van de Chw gaat over de versnelde besluitvorming van lokale projecten met nationale betekenis. Deze versnelde besluitvorming geschiedt echter niet door het nemen van een projectuitvoeringsbesluit. Aan de versnelde besluitvorming worden enkele zinnen gewijd aan het slot van paragraaf 1.
Auteur(s)S. Hillegers , T.E.P.A. Lam
Pagina9-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn