Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum13-01-2010
Aflevering1
RubriekArtikelen
TitelDe Deltawet grote rivieren en de Crisis- en herstelwet. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst
CiteertitelTBR 2010/10, p. 71-78
SamenvattingNaast de door de regering in de Crisis- en herstelwet voorgestelde aanpak van de door de financiŽle crisis - en door andere reeds langer bestaande oorzaken - veroorzaakte problemen, zijn ook andere oplossingsrichtingen denkbaar. Daarop wijst de Raad van State in zijn advies over het wetsvoorstel, met daarin een expliciete verwijzing naar de methode gevolgd in de Deltawet grote rivieren (Dgr) uit 1995. In dit artikel gaan de auteurs in kort bestek in op de door de Raad van State gedane suggestie en wordt, meer in het bijzonder, in relatie tot het onderwerp van hoofdstuk 2, afdeling 6 van het wetsvoorstel, de versnelde uitvoering van (bouw)projecten bezien.
Auteur(s)A.A.J. de Gier , F.A.G. Groothuijse
Pagina71-78
Artikel aanvragenVia Praktizijn