Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum31-12-2009
Aflevering12
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2010, p. 500
SamenvattingAlgemeen:
Kroniek Agrarisch recht - Jurisprudentiewijzer Grondzaken, Pacht en Landelijk gebied 2010;

Ruimtelijke Ordening:
Rechtspraak: vaststelling bestemmingsplan/afstandsnormen en open teelt;

Beheer landelijk gebied:
Verhouding vergunningverlening Natuurbeschermingswet en de Wet milieubeheer - Rechtspraak: Natura 2000;

Structuurbeleid:
LNV-subsidies;

Marktordening:
Regeling GLB-inkomenssteun/toeslagrechten;

Planten:
Rechtspraak: Zaaizaad- en plantgoedwet (Zpw);

Producten:
Diergeneesmiddelen;

Milieurecht:
Wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet - Activiteitenbesluit - Rechtspraak: Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) - Rechtspraak: revisievergunning art. 8.4 Wetr milieubeheer/Wet stankemissie - Rechtspraak: revisievergunning art. 8.4 Wet milieubeheer/handhaving - Rechtspraak: revisievergunning art. 8.4 Wet milieubeheer/Wet stankemissie/IPPC-richtlijn - Rechtspraak: revisievergunning art. 8.4 Wet milieubeheer/best beschikbare technieken/IPPC-richtlijn;

Fiscaal recht:
Wetsvoorstel tot wijziging van de Successiewet;

Europees agrarisch recht:
Landbouw- en Visserijraad.
Auteur(s)C.S.C. Monsma
Pagina500-503
Artikel aanvragenVia Praktizijn