Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum06-02-2010
Aflevering7331
TitelDe provincale ontheffingsbevoegdheid in algemene regels nader bezien
CiteertitelGst. 2010, 10
SamenvattingKan in regels als bedoeld in art. 4.1 lid 1 Wro de mogelijkheid van een ontheffing van gedeputeerde staten worden opgenomen of is daar een expliciete formeelwettelijke grondslag voor vereist? Deze vraag wordt onder ogen gezien vanuit de Wet ruimtelijke ordening en vanuit de toezichtbepalingen van de Awb. Waar zou de wetgever rekening mee moeten houden voor het geval dat hij ertoe overgaat een dergelijke grondslag in de Wet ruimtelijke ordening op te nemen?
Auteur(s)D. Korsse , C.F. Moet
Pagina41-51
Artikel aanvragenVia Praktizijn