Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum08-02-2010
Aflevering2
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 07-10-2009, 200900801/1/R3 (met noot)
CiteertitelTBR 2010/28, p. 162-165
SamenvattingPlan voorziet in onder meer de bouw van 95 appartementen. Geurhinder veehouderijen. De raad heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat ter plaatse een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd en dat de belangen van de veehouderijen door het plan niet worden geschaad. Plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Geen aanleiding voor het oordeel dat het bestreden besluit is voorbereid of genomen is in strijd met het recht.

(Bestemmingsplan 'Woonpark Zonnetij', Laarbeek).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2008 heeft de raad van de gemeente Laarbeek (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Woonpark Zonnetij" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina162
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ9529