Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Datum06-03-2010
Aflevering2
RubriekMededinging
TitelArcher Daniels Midland: Punten van bezwaar en rechten van de verdediging
CiteertitelNTER 2010, p. 60
SamenvattingIn de uitspraak van 9 juli 2009 in de zaak Archer Daniel Midland spreekt het Hof van Justitie zich onder meer uit over de eisen die aan 'mededeling van de punten van bezwaar' worden gesteld in het kader van de rechten van verdediging. Centraal staat de wijze waarop de Europese Commissie in deze mededeling dient om te gaan met juridische kwalificaties van fweiten die in de uiteindelijke beslissing aan bod komen. Daarnaast wordt ook ingegaan op de omstandigheid dat de Europese Commissie zich bij vaststelling van de boetebeschikking wegens overtreding van artikel 81 lid 1 EG-Verdrag (thans art. 107 lid 1 VWEU), heeft gebaseerd op feiten die volgen uit verklaringen, terwijl deze feiten niet in de mededeling van de punten van bezwaar als zodanig waren genoemd, maar de verklaringen slechts als bijlagen waren bijgevoegd.

HvJ EG 9 juli 2009, zaak C-511/06 P, Archer Daniels Midland / Europese Commissie, n.n.g.
Auteur(s)E. Belhadj , C.T. Dekker
Pagina60-65
Artikel aanvragenVia Praktizijn