Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum15-04-2010
Aflevering4
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State, 07-10-2009, 200808068/1/M2 (met noot)
CiteertitelTBR 2010/70, p. 374-379
SamenvattingVleesvarkens- en vleeskuikenhouderij. Ammoniakemissie. Beste beschikbare technieken. Interne Saldering. Maximale emissiewaarde. Besluit huisvesting. IPPC-richtlijn.

(Revisievergunning Oude IJsselstreek).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 september 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oude IJsselstreek (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een vleesvarkens- en vleeskuikenhouderij op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 25 september 2008 ter inzage gelegd.
AnnotatorR.H.W. Frins
Pagina374-379
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ9493