Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum15-04-2010
Aflevering4
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State, 16-12-2009, 200900916/1/R2 (met noot)
CiteertitelTBR 2010/71, p. 379-385
SamenvattingRealisatie bedrijventerrein inclusief ontsluiting. Natuurverlies. Compensatie. Onlosmakelijke samenhang.

(Bedrijventerrein De Kolk).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 december 2008, kenmerk 2008-008319, heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) zowel ingevolge artikel 28, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) als ingevolge artikel 19 j van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) beslist over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Nunspeet (hierna: de raad) bij besluit van 24 april 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Bedrijventerrein De Kolk" (hierna: het bestemmingsplan).
AnnotatorR.H.W. Frins
Pagina379-385
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK6782