Jurisprudentie Milieurecht

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie Milieurecht
Datum19-04-2010
Aflevering4
RubriekEuropa
TitelHof van Justitie EG, 09-03-2010, C-378/08 (met noot)
CiteertitelęJMĽ 2010/52
SamenvattingMilieuaansprakelijkheid Rada di Augusta (ItaliŽ).
Vervuiler betaalt beginsel. Milieuherstelmaatregelen. Ratione temporis. Voortdurende verontreiging. Schuld of nalatigheid. Causaalverband. PrejudiciŽle vragen. Milieuaansprakelijkheid.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 9 maart 2010. # Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA, Polimeri Europa SpA en Syndial SpA tegen Ministero dello Sviluppo economico en anderen. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Italie. # Beginsel dat vervuiler betaalt - Richtlijn 2004/35/EG - Milieuaansprakelijkheid - Toepasselijkheid ratione temporis - Verontreiniging die voor datum voor uitvoering van deze richtlijn is ingetreden en na deze datum voortduurt - Nationale regeling die kosten voor herstel van door deze verontreiniging veroorzaakte schade in rekening brengt aan veelheid van ondernemingen - Vereiste van schuld of nalatigheid - Vereiste van causaal verband - Overheidsopdrachten voor uitvoering van werken. # Zaak C-378/08.
Annotator Douma
Pagina356-367
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2010:126