Markt & Mededinging

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftMarkt & Mededinging
Datum20-04-2010
Aflevering2
RubriekKroniek
TitelKroniek Nederlands mededingingsrecht 2009. Regelgeving, mededingingsafspraken, machtsposities en procedurele aangelegenheden
CiteertitelM&M 2010, pag. 68
SamenvattingHet jaar 2009 kan de mededingingsrechtelijke boeken in als een jaar waarin de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) op vele fronten actief was. Zo werden boetes opgelegd in de schildersbranche en aan distributeurs van zwembadchloor en deed de NMa onder meer onderzoeken in de bouw-, meel- en groente- en fruitsector. Ten opzichte van 2008 verdubbelde het aantal zaken waarin een boete werd opgelegd van zes naar twaalf. Vier van deze zaken hadden betrekking op procedurele boetes (niet meewerken, onjuiste gegevens verstrekken in het kader van een concentratiemelding). Boetes voor overtredingen van de materiŽle voorschriften hadden alleen betrekking op bid-rigging in de schildersbranche en het zwembadchloorkartel. Het totale bedrag aan boetes halveerde van 9 tot 4,5 miljoen. Dat totaal wordt dan vooral bepaald door de 3,1 miljoen euro voor het zwembadchloorkartel.
Auteur(s)C.T. Dekker , A.B.B. Gelderman
Pagina68-78
LinkVolledige tekst (openaccessadvocate.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn