Delikt en Delinkwent

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftDelikt en Delinkwent
Datum29-04-2010
Aflevering4
TitelProbleemoplossing door voortschrijdende wetgeving in het strafrecht?
CiteertitelDD 2010, 25
SamenvattingIn de voorbije decennia heeft zich een groot aantal belangrijke veranderingen voorgedaan in het Nederlandse strafrecht. In deze bijdrage worden enkele van die veranderingen beschreven in het licht van de vraag in welke mate de Nederlandse strafwetgeving er in is geslaagd om zich aan te passen aan de maatschappelijke ontwikkelingen, alsmede in het licht van de vraag of en in hoeverre het (strafrechts)wetenschappelijk onderzoek hier een ondersteunende rol in heeft gespeeld.
Auteur(s)M.S. Groenhuijsen , T. Kooijmans
Pagina419-457
Artikel aanvragenVia Praktizijn