Arbeidsrechtelijke Annotaties

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftArbeidsrechtelijke Annotaties
Datum12-05-2010
Aflevering1
RubriekArtikelen
TitelNavigeren door artikel 6 EVO-Verdrag c.q. artikel 8 Rome I-Verordening: mogelijkheden tot sturing van toepasselijk arbeidsrecht
CiteertitelArA 2010/1, p. 49
SamenvattingEen analyse vanuit de vraag naar de betekenis voor het internationaal arbeidsrecht van de zaak Intercontainer Interfrigo (C-133/08). Aan de hand van artikel 6 EVO-Verdrag c.q. artikel 8 Rome I-Verordening moet door de rechters van landen die partij zijn bij het EVO-Verdrag c.q. de Rome I-Verordening het op een internationale arbeidsovereenkomst toepasselijke recht worden vastgesteld. Zowel artikel 6 EVO-Verdrag als artikel 8 Rome I-Verordening bevat echter nog tal van onduidelijkheden.
Auteur(s)V. van den Eeckhout
Pagina49-64
LinkVolledige tekst artikel (ssrn.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn