Delikt en Delinkwent

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftDelikt en Delinkwent
Datum21-03-2010
Aflevering3
RubriekPolitie
TitelPolitie
CiteertitelDD 2010, 20
SamenvattingParlement en wetgever

Met extra wijkagenten wil het kabinet overlast en verloedering aanpakken. Het streven is dat er in 2011 500 extra wijkagenten zijn, waarvan 375 eind 2010. Dat blijkt uit de begrotingsstukken van BZK onderdeel Politie (vaststelling van de begroting BZK (VII) voor het jaar 2010 Kamerstukken II, 32123, VII, nr. 2) In die stukken worden een aantal doelstellingen met betrekking tot de ontwikkeling van de Nederlandse politie neergelgd. Grotere eenheid betere samenwerking tussen regionale politiekorpsen en daadkrachtiger aansturen van de politie moeten de prestaties van de politie verbeteren.
Auteur(s)T. Blom
Pagina332-337
Artikel aanvragenVia Praktizijn