Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum21-03-2010
Aflevering3
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 19-08-2009, 200901192/1/M2 (met noot)
CiteertitelM en R 2010/3, nr. 23
SamenvattingOverbrenging afval ter nuttige toepassing. Gescheiden inzameling. Behoorlijk sorteren. Monostroom of afvalmengsel. Groene of oranje lijst.

(SULO Süd-West GmbH & Co KG / de Minister van VROM)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juni 2007 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) bezwaar gemaakt tegen het voornemen van de rechtspersoon naar Duits recht SULO Süd-West GmbH & Co. KG (hierna: SULO) om papier- en kartonresten, zoals omschreven in kennisgevingsformulier DE 1350/152958, vanuit Duitsland over te brengen naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eska Graphic Board B.V. (hierna: Eska) in Nederland.
Annotator Douma
Pagina186-188
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ5525