Delikt en Delinkwent

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftDelikt en Delinkwent
Datum28-05-2010
Aflevering5
RubriekBestuursstrafrecht
TitelIn memoriam Peter Wiewel
CiteertitelDD 2010,
SamenvattingOp deze plaats verdient allereerst vermelding dat een van de twee auteurs van deze rubriek, Pieter Wielewel, die vanaf het ontstaan van rubriek Bestuursstrafrecht deze mede heeft verzorgd, als gevolg van een tragisch ongeval op 18 december 2009 is overleden. Naast zijn functie als vice-president van het Gerechtshof Amsterdam was zijn bijdrage aan deze rubriek Bestuursstrafrecht een van zijn nevenactiviteiten in de afgelopen jaren. De inhoud van deze rubriek sloot nauw aan bij zijn brede veld van expertise; strafrechtjurist van huis uit, bezag en overzag hij de ontwikkelingen vanuit zijn werkveld in het civiele recht en dat weer in het verlengde van hetgeen Pieter in 2001 in zijn proefschrift ook vanuit bestuursrechtelijk, ja zelfs belastingrechtelijk oogpunt naar voren had gebracht (Rechtsbescherrming tegen straffen. Een onderzoek naar de rechterlijke toetsingsgronden bij het opleggen van bestuurlijke boeten en de vergelijkbare beslissingen in strafzaken, Nijmegen: Ars Aequi 2001).
Auteur(s)A.R. Hartmann
Pagina661-668
Artikel aanvragenVia Praktizijn