Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht

UitgeverSdu
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Datum04-06-2010
Aflevering22
RubriekVennootschapsbelasting/Dividendbelasting
TitelRechtbank Breda, 17-02-2010, 08/5350 (met noot)
CiteertitelNTFR 2010/1242
SamenvattingBelanghebbende vormt een groep met Belgische commanditaire vennootschap op aandelen.
Samenvatting (Bron)Belanghebbendes aandelen zijn in handen van een Belgische CVA. Belanghebbende heeft een schuld aan de moeder en een vordering op de moeder. In geschil is of het saldo van de rentekosten terecht niet in aanmerking is genomen bij de winstbepaling op grond van art. 10d, eerste lid Vpb. De rechtbank is van oordeel dat art. 10d, eerste lid Vpb terecht is toegepast. De CVA is een lichaam naar Nederlands recht nu de aandelen vrij verhandelbaar zijn. Belanghebbende vormt met de CVA een groep nu zij is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de CVA. De rechtbank acht art. 10d niet in strijd met de interest- en royaltyrichtlijn nu de thincapregeling zowel voor binnenlands als buitenlands belastingplichtigen werkt. De rechtbank acht de regeling ook niet in strijd met het verdrag Nederland-BelgiŽ.
Annotator Douma
Pagina20-22
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2010:BL6278