Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum28-05-2010
Aflevering5
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2010, p. 197
SamenvattingPacht: Pachtbeleid; Verbrede Landbouw en pacht; Pacht en melkquotum; Zakelijke rechten: Onteigening; Ruimtelijke Ordening: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo); Beheer landelijk gebied: Natura 2000 en Crisis- en herstelwet; Flora- en faunawet; Beheerplannen en aanwijzingsbesluiten; Rechtspraak Natuurbeschermingswet 1998; Marktordening: Regeling GLB-inkomenssteun 2006: weersverzekering; Dieren: Biggen; Q-koorts; Wet dieren; Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD); Milieurecht: Afvalstoffen ; Wet geurhinder en veehouderij, Wet ammoniak veehouderij; Wet Milieubeheer: beste beschikbare technieken; Wet milieubeheer: dieren geen geluidsgevoelig objechten; Fiscaal recht: Successiewet; Landbouwvrijstelling; Diversen: Crisis- en herstelwet.
Auteur(s)C.S.C. Monsma
Pagina197-200
Artikel aanvragenVia Praktizijn