Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Datum15-07-2010
Aflevering6
RubriekEuropees strafrecht
TitelHet Spector-arrest: het weerlegbare vermoeden in een strafrechtelijke en mensenrechtelijke context
CiteertitelNTER 2010, p. 200
SamenvattingHet Spector-arrest, waarin prejudiciŽle vragen van de Belgische rechter worden beantwoord, heeft al heel wat Nederlandse pennen in beweging gebracht. Daar is alle reden toe, want de uitspraak bevat op meerdere fronten interessante materie. Centraal in de uitspraak staat de duiding van het in de richtlijn marktmisbruik opgenomen verbod op handel met voorwetenschap, dat in Nederland is geÔmplementeerd in artikel 5:56 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De door het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen (hierna: Hof van Justitie) gekozen invulling van deze verbodsbepaling roept enkele vragen op over de inpassing in het Nederlandse (bestuurs)strafrecht. Daarnaast spelen vraagstukken over al dan niet beoogde volledige harmonisatie van de richtlijn, de doorwerking van het EVRM en richtlijnconforme interpretatie.
Auteur(s)J.M.W. Lindeman
Pagina200-206
Artikel aanvragenVia Praktizijn