Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum14-07-2010
Aflevering7
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State, 21-04-2010, 200807970/1/R2 (met noot)
CiteertitelTBR 2010/133, p. 725-727
SamenvattingNatura 2000-gebied. Beheerplan en vergunningverlening. Crisis- en herstelwet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2007 heeft de minister de aanvraag van de PO om vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) voor het opvissen van kokkels in het Natura 2000-gebied Voordelta in de periode van september tot en met november 2007 afgewezen.
AnnotatorS.D.P. Kole
Pagina725-727
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BM1796