Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum13-08-2010
Aflevering6
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 10-03-2010, 200904466/1/H3 (met noot)
CiteertitelM en R 2010/6, nr. 55
SamenvattingUitvoer afvalstoffen. Publicatie besluiten op internet. Naam en adres kennisgever openbaar te maken milieuinformatie.
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 16 en 30 juni 2008 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) aan [appellante] medegedeeld geen bezwaar te maken tegen het voornemen van [appellante] om afvalstoffen, als beschreven in de kennisgevingen met kenmerken NL 201460 en 201461, over te brengen naar Duitsland gedurende de periode van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009 onderscheidenlijk van 1 augustus 2008 tot en met 31 juli 2009. Verder heeft de minister in die besluiten medegedeeld dat deze twee weken na datum dagtekening zullen worden gepubliceerd op de internetpagina [naam website].
Annotator Douma
Pagina401-404
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL7035