Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum13-08-2010
Aflevering6
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 17-03-2010, 200905136/1/H2 (met noot)
CiteertitelM en R 2010/6, nr. 56
SamenvattingDe rechtbank heeft met juistheid overwogen dat het college bij de waterstaatkundige verzorging van zijn beheersgebied beleidsvrijheid toekomt en terecht geen grond aanwizg geacht voor het oordeel dat de door het college opgestelde Beleidsregels kennelijk onredelijk of anderszins onjuist zijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 oktober 2007 heeft het college van dijkgraaf en heemraden (hierna: het college) van het waterschap Rivierenland (hierna: het waterschap) aan de gemeente Zederik ontheffing (hierna: de ontheffing) verleend voor het compenseren van verhard oppervlak, het leggen van een dam met duiker, het plaatsen van een beschoeiing en een hekwerk, alsmede vergunning (hierna: de vergunning) verleend voor het lozen van hemelwater van het nieuw verhard oppervlak in/nabij B-watergang nummers 036042 en 041174 ter plaatse van de Doelakkerweg te Ameide, percelen kadastraal bekend gemeente Ameide, sectie B, nummers 3172 en 3173, in verband met de nieuwbouw van het dorpshuis met sportvoorzieningen 'Het Spant'.
Annotator Groothuijse
Pagina404-408
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL7805