Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum17-08-2010
Aflevering8
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 07-07-2010, 200907545/1/R1 (met noot)
CiteertitelTBR 2010/150, p. 807-812
SamenvattingGebruiks- en bebouwingsregels in erfpachtovereenkomst. Raad niet verplicht deze gebruiks- en bebouwingsregels ongewijzigd in bestemmingsplan op te nemen. Betekenis gewijzigde planologische inzichten. Verruiming geluidszone voor industrieterreinen op verbeelding t.o.v. geluidszone die is vermeld in akoestisch rapport. Kantoor is geen geluidgevoelig object in de zin van de Wgl. Bedrijfsruimten waar gedurende een langere periode van de dag personen verblijven dienen als geluidgevoelig te worden aangemerkt. Raad heeft de vraag beantwoord of verruiming van de geluidszone in het belang van een goede ruimtelijke ordening is. Strijd met motiveringsbeginsel. Vernietiging voor zover het betreft de aanduiding 'geluidszone industrie' op de verbeelding. Beroep gedeeltelijk gegrond. Opdracht aan de raad om binnen de drie maanden na verzending van de uitspraak aan nieuw besluit tot vaststelling van bestemmingsplan te nemen. Afdeling 3.4 Awb niet van toepassing op voorbereiding nieuw vastelingsbesluit. Voorlopige voorziening inzake geluidszone industrie. Voorlopige voorziening vervalt bij inwerkingtreding nieuw bestemmingsplan waarin de geluidszone opnieuw is vastgesteld. Proceskostenveroordeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juli 2009 heeft de raad het bestemmingsplan "Regentesse-/Valkenboskwartier-Zuid, 8e herziening (De Verademing e.o.)" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina807-812
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BN0443