Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum23-08-2010
Aflevering7/8
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2010, p. 267
SamenvattingPacht:
Rechtspraak - Pachtprijzen;

Zakelijke rechten:
Erfpacht;

Ruimtelijke Ordening:
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: uitstel inwerktreding - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: Invoeringsregeling Wabo - Rechtspraak;

Beheer landelijk gebied:
Natura 2000 - Rechtspraak: Natuurbeschermingswet 1998 - Rechtspraak: natuurbeheerplan - Rechtspraak: jachtakte - Rechtspraak: wateroverlast;

Structuurbeleid:
Megastallen;

Marktordening:
LNV-subsidies - LNV-subsidies / Q-koorts - Melk - Bedrijfstoeslagen;

Dieren:
Q-koorts: regeling dierziekten - Q-koorts: schapen en geiten - Konijnen - Legkippen - Rechtspraak: paarden;

Planten:
Plantenverdeling: kwekers- en octrooirecht - Boktor;

Producten:
Diervoerders - Toezicht diertransport en slachterijen - Landbouwkwaliteitsregeling 2007;

Milieurecht:
Meststoffenwet - Rechtspraak in tijdschriften - Rechtspraak overig - Inrichting - Geluidhinder - Bestemmingsplan;

Fiscaal recht:
Inkomensbelasting: landbouwvrijstelling - Inkomensbelasting: verplaatsen of staken van de onderneming - Schenk- en erfbelasting;

Europees agrarisch recht:
Literatuur - Landbouw- en Visserijraad;

Diversen:
Buitenlands personeel in de tuinbouw - Literatuur: onteigening - Rechtspraak: Verordening Productschap Tuinbouw onverbindend.  
Auteur(s)D.W. Bruil , C.S.C. Monsma
Pagina267-273
Artikel aanvragenVia Praktizijn