Jurisprudentie Milieurecht

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie Milieurecht
Datum03-02-2005
Aflevering2
TitelHof van Justitie EG, 07-09-2004, C-1/03 (met noot)
CiteertitelJM, 2005, 13
SamenvattingTexaco. BelgiŽ. Afvalstoffen. Houder. Bezitter. Koolwaterstoffen verontreinigde grond. Zich ontdoen van. Voorzorgbeginsel.

1. Het verzoek om een prejudiciŽle beslissing betreft de uitlegging van artikel 1, sub a, b en c, van richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juni 1975 betreffende afvalstoffen (PB L 194, blz. 39), zoals gewijzigd bij richtlijn 91/156/ EEG van de Raad van 18 maart 1991 (PB L 78, blz. 32; hierna: "richtlijn 75/442").
2. Dit verzoek is ingediend in het kader van een strafzaak tegen P. Van de Walle, D. Laurent en T. Mersch, bestuurders van de vennootschap Texaco Belgium NV (hierna: "Texaco"), en tegen Texaco zelf (hierna samen: "Van de Walle e.a."), die wegens het per ongeluk lozen van koolwaterstof op een Texaco-tankstation zijn beschuldigd van het achterlaten van afvalstoffen.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 7 september 2004. # Strafzaak tegen Paul Van de Walle, Daniel Laurent, Thierry Mersch en Texaco Belgium SA. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Cour d'appel de Bruxelles - Belgie. # Milieu - Afvalstoffen - Richtlijnen 75/442/EEG en 91/156/EEG - Begrippen 'afvalstoffen', 'producent van afvalstoffen' en 'houder van afvalstoffen' - Grond waarin ten gevolge van lekkage koolwaterstof is gedrongen - Exploitatie van tankstation van oliemaatschappij als beheerder. # Zaak C-1/03.
Annotator Douma
Pagina87-97
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2004:490