StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftStAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum07-09-2010
Aflevering3
RubriekArtikel
TitelProjectbesluit, Wabo en overgangsrecht
CiteertitelStAB 2010, nr.
SamenvattingMet ingang van 1 oktober 2010 treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Door middel van de Invoeringswet Wabo wordt een groot aantal aanpassingen in bestaande wet- en regelgeving doorgevoerd. Een van de wetten die wordt gewijzigd is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het bijbehorende Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Enerzijds gaat het om terminologische aanpassingen zodat Wro en Bro voor wat betreft het begrippenkader aansluiten op de Wabo. Anderzijds worden inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd die het gevolg zijn van de overheveling van een aantal besluitbevoegdheden van de Wro naar de Wabo.
Auteur(s)T. Lam , T. Nijmeijer
Pagina9-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn