Tijdschrift voor Bouwrecht

UitgeverInstituut voor Bouwrecht
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Datum14-09-2010
Aflevering9
RubriekArtikelen
TitelBergingsgebieden uniform geregeld in de Waterwet; De aanwijzing, aanleg, regulering en ingebruikname van bergingsgebieden onder de Waterwet
CiteertitelTBR 2010/158, p. 852-864
SamenvattingOp 22 december 2009 is de Waterwet (Wtw) in werking getreden. Deze wet geeft de doelstellingen voor het waterbeheer en verschaft de beheerders van watersystemen de publiekrechtelijke instrumenten om hun watersystemen te beheren. En van de doelstellingen van de Waterwet is het voorkomen en beperken van wateroverlast en overstromingen. Deze doelstelling is in de Waterwet uitgewerkt en geconcretiseerd in veiligheidsnormen over overstromingen vanuit zee en grote rivieren. Daarnaast bevat de Waterwet de juridische grondslag voor het vaststellen van normen voor regionale wateroverlast bij provinciale verordening.
Auteur(s)F.A.G. Groothuijse
Pagina852-864
Artikel aanvragenVia Praktizijn