Tijdschrift voor Omgevingsrecht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftTijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum29-09-2010
Aflevering3
RubriekJurisprudentie
TitelWet bodembescherming
CiteertitelTO 2010, nr. 3, p. 92
SamenvattingDe Wet bodembescherming (Wbb) stelt regels teneinde de bodem te beschermen, in het bijzonder ter voorkoming van bodemverontreiniging en sanering van ontstane verontreiniging. Zij mag zich in brede belangstelling van procespartijen en de Afdeling bestuursrechtspraak verheugen. De Afdeling wijst per jaar diverse uitspraken over de wet. Het is daarom tijd voor een vervolg op het jurisprudentieoverzicht van Van Meer en Brans in dit tijdschrift. Een bijkomende reden om thans een overzicht te bieden, is dat de wet recent wijzigingen heeft ondergaan onder invloed van de Waterwet en de Crisis- en herstelwet.
Auteur(s)G.A. van der Veen , J.J. Hoekstra
Pagina92-98
Artikel aanvragenVia Praktizijn