Praktisch Bestuursrecht

UitgeverSdu
TijdschriftPraktisch Bestuursrecht
Datum05-03-2010
Aflevering1
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 09-12-2009, 200901496/1/H1 (met noot)
SamenvattingBeperking beroepsrecht.
Aan vergunninghoudster is eerst vrijstelling en later bouwvergunning verleend voor het oprichten van een gebouwencomplex ten behoeve van onderwijsdoeleinden, een supermarkt en een parkeergarage.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 december 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leiden (hierna: het college) aan "Community College Leiden B.V." (hierna: vergunninghoudster) vrijstelling verleend voor het oprichten van een gebouwencomplex ten behoeve van onderwijsdoeleinden, een supermarkt en een parkeergarage op de locatie het Lammenschanspark te Leiden (hierna: het perceel).
AnnotatorR.R. Jacobs
Pagina19-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK5857