Praktisch Bestuursrecht

UitgeverSdu
TijdschriftPraktisch Bestuursrecht
Datum22-05-2010
Aflevering3
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 24-03-2010, 200907060/1/H3 (met noot)
SamenvattingBesluit. De rechtbank heeft overwogen dat het verlenen van ondertekeningsmandaat door de burgemeester inhoudt dat de burgemeester een door hem genomen besluit schriftelijk mag laten afdoen en ondertekenen door de mandataris, in dit geval de hulpofficier van justitie, maar dat wel vereist is dat een besluit van de burgemeester aan deze afoening door de hulpofficier ten grondslag ligt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 januari 2009 is [wederpartij] gelast de woning aan [locatie] te Arnhem onmiddellijk te verlaten en deze woning voor een periode van tien dagen niet te betreden, noch daarin aanwezig te zijn of zich daarbij op te houden. Daarbij is [wederpartij] voorts verboden om gedurende deze periode contact op te nemen met de in de woning woonachtige vrouw en kinderen. Bij besluit van 27 januari 2009 heeft de burgemeester het huisverbod met achttien dagen verlengd.
AnnotatorR.R. Jacobs
Pagina14-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2010:BL8720