Bulletin industriŽle eigendom

UitgeverUitgeverij deLex
TijdschriftBulletin industriŽle eigendom
Datum30-03-2010
Aflevering3
RubriekArtikelen
TitelHet claimen van medische indicaties
Samenvatting''Octrooieering van een verbinding zou de prikkel tot het zoeken van nieuwe bereidingsmethoden goeddeels doen verdwijnen: voor den octrooihouder, omdat anderen het product toch niet zouden mogen maken en dus den octrooihouder door toepassing van een voordeeliger bereidingswijze geen concurrentie zouden kunnen aanbieden; voor anderen dan den octrooihouder, omdat zij een door hen uitgevonden bereidingswijze niet eens zouden mogen toepassen. Ten overvloede kan ook hier weder een beroep worden gedaan op het beginsel van octrooirecht, dat octrooieering kent van een gedachte, niet van een voorwerp. Octrooieering van een chemische stof, ware met dit beginsel in strijd."
Auteur(s)S.C. Dack
Pagina83-92
Artikel aanvragenVia Praktizijn