Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum23-10-2010
Aflevering7342
TitelRechtbank Middelburg, 01-07-2010, Awb 09/ (met noot)
CiteertitelGst. 2010, 97
SamenvattingSluiting van coffeeshop Checkpoint gedurende zes maanden vanwege overschrijding van de maximale handelsvoorraad aangetroffen in het aan de verkoopruimte grenzende kantoor. Voldoen aan de gedoogverklaring en het Damoclesbeleid is voor rekening en risico van eiser. Geen schending vertrouwenbeginsel. (Terneuzen)
Samenvatting (Bron)Sluiting van coffeeshop Checkpoint gedurende 6 maanden vanwege overschrijding van de maximale handelsvoorraad. De voorraad aangetroffen in het aan de verkoopruimte grenzende kantoor mag worden meegenomen bij de bepaling van de handelsvoorraad. Het is voor rekening en risico eiser om te voldoen aan de aan hem verleende gedoogverklaring en het Damoclesbeleid.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina481-484
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RBMID:2010:BM9877