Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum02-11-2010
Aflevering8
RubriekOpinie
TitelSnelle(re) besluitvorming: gaan wij voor- of achteruit?
CiteertitelM en R 2010/8, nr.
SamenvattingHet is alweer twee jaar geleden dat ik mijn opinie in dit tijdschrift wijdde aan het advies van de commissie Elverding. En van de adviezen van de Commissie was gericht op de verbreding van draagvlak: de introductie in het besluitvormingsproces van een richtinggevende verkenningsfase, met als een van de dragende elementen eerdere en ruimere participatie van betrokkenen. Volgens de Commissie is een snellere besluitvorming niet louter een kwestie van het beter organiseren van het besluitvormingsproces en het aanpassen van de regelgeving. Naar de kern gaat het er haars inziens om te komen tot besluiten van een zodanige kwaliteit qua inhoud en procesgang dat die maatschappelijk zo breed mogelijk kunnen worden gedragen.
Auteur(s)L.F. Wiggers-Rust
Pagina487-487
Artikel aanvragenVia Praktizijn